Objednejte do 14:00. a odesíláme ještě dnes - v prac. dny. (96% úspěšnost doručení na následující prac. den).
Objednejte do 14:00. a odesíláme ještě dnes - v prac. dny. (96% úspěšnost doručení na následující prac. den).

Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatelem internetového obchodu www.topdraci.cz je:

GEPO, s.r.o.
M.R.Štefánika 34
Žilina 010 01
Slovenská republika 

IČO: 47 226 307
DIČ: 2023804167
IČ DPH: SK2023804167

Adresa pro vrácení a reklamaci zboží.
Na uvedené adrese není sídlo firmy, ani prodej
draků, a také není možné vyzvednutí objednávky na této adrese! Je to pouze
adresa pro sběr zásilek na vrácení zboží!

Martin Šedenka
Ladislava Hosáka 1006/23
700 30 Ostrava
Česká Republika

Bankovní spojení v CZK:
Fio Banka
č.účtu: 2501896019/2010
IBAN: CZ24 2010 0000 0025 0189 6019

 

 

Kontakt
Tel.: +420 704 574 440
E-mail: obchod@topdraci.cz

 

1. Obecná ustanovení a definice

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností GEPO, s.r.o., se sídlem M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČ:  47 226 307, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina Vložka číslo: 59441 / L (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.topdraci.cz (dále jen "systém").

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.topdraci.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.

 

2. Objednávka

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu.

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností GEPO, s.r.o.

2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. 

Objednatel se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží dojednanou cenu. V případě nepřevzetí zboží je objednatel ve smyslu těchto obchodních podmínek povinen zaplatit veškeré vynaložené výdaje spojené s odesláním zásilky: poštovné a balné ve výši 120 Kč, které bude v případě nepřevzetí zásilky právně vymáháno.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • v případě objednávky na dobírku, kdy objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
 • v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 102/2014 Sb. odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.

4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.

Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:

 • kontaktovat nás mailem na obchod@topdraci.cz
 • nebo telefonicky na +420 704 574 440
 • nebo písemně GEPO, s.r.o., M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina, Slovenská republika se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu pro vrácení peněz. Formulář pro odstoupení od smlouvy Vám zašleme mailem.

Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou na konci tohto bodu, a to za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
 • zboží nesmí být použité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní (včetně obalu a podobně)
 • zašlete spolu s dokladem o koupi - kopie faktury

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady spojené s poštovným a balným nevracíme.

Zboží musí být zasláno doporučeně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Adresa pro zaslání zboží z důvodu vrácení zboží.

 

Na uvedené adrese není sídlo firmy, ani prodej draků, a také není možné vyzvednutí objednávky na této adrese! Je to pouze adresa pro sběr zásilek na vrácení zboží!

 

Martin Šedenka
Ladislava Hosáka 1006/23
700 30 Ostrava
Česká Republika

 

5. Cenové podmínky

5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 21%

5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6

5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: CZK

 

6. Poštovné a balné

6.1 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky a je platná v rámci České republiky následovně:

  * Převod na účet: doporučená zásilka (Kurýr DPD) 120CZK

  * Platba na dobírku : doporučená zásilka (Kurýr DPD) 150CZK

  * Při objednávce nad 1500CZK je poštovné a balné zdarma.

 

7. Podmínky a možnost platby za zboží

7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti GEPO, s.r.o. uvedené v mailové notifikaci, (variabilní symbol, číslo účtu, částka). Po přijetí platby na účet Vám bude zboží zasláno.

7.2 Kurýr (platba předem na náš bankovní účet): 120CZK, Kurýr dobírka 150CZK. Osobně doručené kurýrem na vámi zvolenou adresu.

7.3 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

7.4 Objednávky nad 1500CZK zaplacené převodem mají poštovné ZDARMA.

 

8. Dodací podmínky

8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.

Zásilky jsou expedovány prostřednictvím kurýra obvykle do 24 hodin (max.48hod) od objednání, závisí to na zvoleném způsobu dopravy a platby, dodání se pohybuje v rozmezí 2 až 4 pracovních dnů podle doby přepravy přepravce.

8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýra na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.

8.4 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

8.5 Zboží dodáváme výlučně na území České republiky.

8.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím po úhradě celkové ceny zboží a poštovného předem náš bankovní účet.

 

9. Záruční podmínky a Reklamační řád

9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti GEPO, s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.

9.2 Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti GEPO, s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:

* zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednán, zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)

* zda je výrobek v neporušeném stavu, tedy zda nemá zjevnou vadu

* zda fungují všechny jeho jednotlivé části

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek na této adrese:

Na uvedenej adrese nie je sídlo firmy, ani predaj drakov, a taktiež nie je možné si vyzdvihnúť objednávku na tejto adrese! Je to iba adresa pre zber zásielok na vrátenie tovaru!

 

Martin Šedenka
Ladislava Hosáka 1006/23
700 30 Ostrava
Česká Republika

 

 1. Odpovědnost za vady na stránce www.topdraci.cz

10.1 Společnost GEPO, s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.topdraci.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10.2 Společnost GEPO, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

10.3. Společnost GEPO, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

 

11. Ochrana osobních dat

11.1 Pravidla nakládání s osobními údaji GEPO, s.r.o. 

Společnost GEPO, s.r.o. se sídlem M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČ: 47226307 se plně řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů upravuje zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.topdraci.cz (dále jen „topdraci.cz“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníky topdraci.cz, kteří udělají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen "zákazník").

GEPO, s.r.o. (topdraci.cz) působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů a jmenovala pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů, kterým je: jednatel společnosti MARTINA URDÁKOVÁ, obchod@topdraci.cz , +421 948 160 158.

Naše společnost respektuje Vaše soukromí v našem informačním systému. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

 

11.2 KTERÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

11.2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek, při registraci na topdraci.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky. S odesláním objednávky dáváte souhlas pro zpracování dat jako jsou jméno, příjmení, adresa, tel.kontakt, e-mail a platební údaje. V případě, že budete chtít zboží doručit na jinou adresu, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení. Registrací zákazníka automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit v zasílaném emailu nebo na e-mailové adrese obchod@topdraci.cz.

11.2.2. Údaje z Facebooku. Pokud pro zobrazení využijete sociální síť Facebook, umožníte topdraci.cz také přístup k Vašemu veřejnému profilu, dle vašeho nastavení.

11.2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá topdraci.cz informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává topdraci.cz údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

topdraci.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víře apod.

 

11.3 NA JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

11.3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tedy na plnění smlouvy mezi topdraci.cz a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování dat v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud údaje nejsou poskytnuty kompletně, nemůže topdraci.cz vyřídit Vaši objednávku a proto je oprávněn použít telefonní číslo za účelem doplnění některého chybějícího údaje.

11.3.2. Pro nabídku našich produktů a propagaci topdraci.cz formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá topdraci.cz především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a také v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas topdraci.cz udělujete v průběhu registrace na topdraci.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Upozorňujeme, že registraci na topdraci.cz mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu.

 

11.4 KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM

11.4.1. V první řadě jsou osobní údaje zpracovávány topdraci.cz a jejími pracovníky. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům, jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s topdraci.cz

11.4.2. topdraci.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatelů. Zpracovatelem je každý orgán, který zpracovává osobní údaje pro topdraci.cz pro účely a způsobem, které topdraci.cz stanovuje. Zpracovatelem předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které topdraci.cz využívá, patří:

- přepravní společnosti - DPD

- Facebook, Inc. (Nástroje pro on-line marketing)

 

11.5 JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

11.5.1. topdraci.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona topdraci.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

11.5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté topdraci.cz požádá o udělení nového souhlasu.

11.5.3. Údaje získané na marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává topdraci.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

11.5.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí topdraci.cz pouze v případě, že je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na topdraci.cz vztahují.

 

11.6 VAŠE PRÁVA ZÁKAZNÍKA

11.6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na topdraci.cz a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které cz zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo topdraci.cz. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli cz, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám topdraci.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může cz správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek topdraci.cz Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od cz k jinému subjektu, kdy topdraci.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.

11.6.2. Dále mohou zákazníci topdraci.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě topdraci.cz okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

11.6.3. Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností topdraci.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

12. ZÁVĚR

Účinnost pravidel nabývá platnosti 7.9.2021.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.